tel: +48 666 940 369 e-mail: kancelaria@kancelariasl.pl

Paweł Lewandowski

 • Partner zarządzający Kancelarii;
 • Radca prawny OIRP w Toruniu;
 • Studia prawnicze ukończył 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa zobowiązań;
 • Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i spółek handlowych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz windykacji wierzytelności;
 • Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z windykacją wierzytelności, restrukturyzacją zadłużenia, a także udziałem w negocjacjach;

p.lewandowski@kancelariasl.pl

Piotr Siekierski

 • Partner zarządzający Kancelarii, z najdłuższym doświadczeniem w Kancelarii;
 • Radca prawny OIRP w Toruniu, egzamin radcowski złożył w 2006 r.;
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu;
 • Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i spółek handlowych, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa administracyjnego;

p.siekierski@kancelariasl.pl

Dr Michał Leciak

 • Członek Zespołu Kancelarii;
 • Radca prawny OIRP w Toruniu, w 2008 r. ukończył aplikację sędziowską w SO w Bydgoszczy;
 • Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, gdzie w 2008 r. obronił pracę doktorską w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, w której obecnie pracuje na stanowisku adiunkta;
 • W latach 2007-2008 adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; w latach 2005-2008 pracownik Zakładu Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu;
 • Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z/s w Poznaniu, opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Sportowego WPiA UMK w Toruniu Lex Sportiva;
 • Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Toruniu, Rzecznik ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów UMK w Toruniu;
 • Autor oraz współautor ok. 80 publikacji naukowych, w tym licznych monografii, jak Komentarz do Kodeksu karnego (pod red. R.A. Stefańskiego, CH BECK 2015) czy Leksykon Prawa Karnego. Część ogólna (pod red. P. Daniluka, CH BECK 2011);
 • Specjalista z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, a także prawa sportowego oraz prawa medycznego.

m.leciak@kancelariasl.pl