tel: +48 666 940 369 e-mail: kancelaria@kancelariasl.pl

Prawo karne i prawo wykroczeń

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • obrona w procesie karnym, przed sądem I i II instancji- w sprawach o przestępstwa, wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
  • reprezentowanie osób podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego przed prokuraturą, policją lub innymi organami ścigania;
  • pomoc prawna w zakresie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • reprezentowanie pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego;
  • postępowanie karne wykonawcze- pomoc prawna po uprawomocnieniu się wyroku (udzielenie przerwy w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary, sprawy o wydanie wyroku łącznego, sprawy o odroczenie wykonania kary itd.);
  • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności nieletnich na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

Specjalizujemy się w problematyce przestępstw i wykroczeń drogowych oraz przestępstw związanych z realizacją procesu leczenia pacjenta.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i klientów instytucjonalnych.

Prowadzący:

dr Michał Leciak
radca prawny

« WRÓĆ do Oferty