tel: +48 666 940 369 e-mail: kancelaria@kancelariasl.pl

Prawo medyczne

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • pomoc prawna w postępowaniach w przedmiocie ustalenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu;
  • reprezentowanie lekarzy i innych członków personelu medycznego w procesach karnych i cywilnych w przedmiocie tzw. „błędów medycznych”;
  • reprezentowanie pacjentów w procesach karnych i cywilnych;
  • pomoc prawna w zakresie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
  • występowanie w charakterze obrońcy obwinionego w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub innych członków personelu medycznego;
  • reprezentowanie pokrzywdzonych przewinieniem dyscyplinarnym lekarzy lub innych członków personelu medycznego w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;
  • obsługa prawna podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarzy i innych członków personelu medycznego (sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów; kontrakty w zakresie usług medycznych;
  • porządzanie opinii i udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy, tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej, tworzenia oraz prowadzenia indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich, sporów z NFZ, prawa zamówień publicznych, finansowania świadczeń zdrowotnych itd.);

Nasza oferta adresowana jest między innymi do:
– Lekarzy, pielęgniarek i innych członków personelu medycznego
– Pacjentów
– Podmiotów świadczących usługi lecznicze

Prowadzący:

dr Michał Leciak
radca prawny

« WRÓĆ do Oferty