tel: +48 666 940 369 e-mail: kancelaria@kancelariasl.pl

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych;
 • sprawy o rozwód oraz separację;
 • sprawy o podział majątku wspólnego, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o alimenty;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dzieci;
 • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o przysposobienie;
 • sprawy o ustanowienie opieki prawnej i kurateli;
 • sprawy o ustalenie ojcostwa i jego zaprzeczenie;
 • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności nieletnich na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i klientów instytucjonalnych.

Prowadzący:

Piotr Siekierski      Paweł Lewandowski
radca prawny          radca prawny

« WRÓĆ do Oferty